Betoonitööd

Betoonitööd on üks meie pikemate traditsioonidega tegevusvaldkondi. Alates AS SA.MET tegevuse algusaastatest oleme alltöövõtjana teostanud hulgaliselt erinevate hoonete ja rajatiste konstruktsioonide betoneerimis- ja montaažitöid. Oleme ehitanud parkimismajade, tootmishoonete ning äri- ja eluhoonete raudbetoonist karkasse, vundamente, reoveepuhasteid, ujulate basseine, sadamakaisid, tunneleid ja viadukte ning valanud betoonpõrandaid.

Täna teostame betoonitöid peamiselt projektides, kus oleme ise peatöövõtja rollis, samuti oleme abiks meie pikaajalistele klientidele betoonitööde teostamisel.

Vaata rohkem

Meeskond - betoonitööd

Kogu meeskond