Rõõm parkmetsa lähedusest

Rõõm parkmetsa lähedusest

Üha rohkem inimesi eelistab elada keskkonnas, kus on ruumi jäetud loodusele. Niidupargi elurajoon hakkab paiknema kohe Niidu pargi kõrval.

Elamurajooni suurimaks väärtuseks on roheline mõtteviis ja elukeskkond, mis austab ühel ja samal ajal nii loodust kui ka elanikke.

Park loob mõnusalt rohelise atmosfääri elurajooni kõrvale. Niidu park kuulub 20-hektarilise Niidu maastikukaitseala hulka, kus asuvad vanametsade vääriselupaigad ja pesitseb mitmeid linnuliike.

Niidupargis võid igal hommikul ärgata koos linnulauluga ja minna pärast ärkamist kohe loodust avastama.

Registreeri oma huvi

Kontaktid

Räägi kaasa, millist kodu sa tahad

Uued kodud Pärnus ootavad sind! Varajasel huvilisel on eelis. Kui annad oma soovidest teada juba täna, saame neid paindlikumalt arvesse võtta.