Tõrva veetöötlusjaam

Tellija: Schöttli Keskkonnatehnika AS