Võsu aleviku veetöötlusjaam

Tellija: Schöttli Keskkonnatehnika AS