Tanklad ja teenindusjaamad

AS SA.METi esmane kokkupuude tanklate ja teenindusjaamade ehitusega pärineb 1990ndatest aastatest, strateegiliselt oleme sellele valdkonnale keskendunud alates 2009. aastast. Aastate jooksul oleme ehitanud ja rekonstrueerinud peatöövõtu korras arvestataval hulgal tanklaid, teenindusjaamu ja autopesulaid. Lisaks suuremahulistele ehitus- ja rekonstrueerimisprojektidele pakume klientidele ka üle-Eestilist hooldus- ja pisiremonditööde teenust.

 

Uusehitised

Ehitame automaat-, konteiner-, LPG surugaasi- ja tavatanklaid ning teenindusjaamu koos nende juurde kuuluvate rajatiste, teede ja platsidega.

Täiemahuline rekonstrueerimine

Oleme täiemahuliselt rekonstrueerinud 50+ teenindusjaama ning kümneid autopesulaid.

Hooldus- ja remonditööd

Hooldus- ja remonditööd hõlmavad kõike, mis on seotud tanklate ja teenindusjaamade ehituspoolega. Lisaks plaanilistele eelarvelistele töödele pakume ka igapäevast väljakutsepõhist hooldus- ja remonditööde teenust, millega katame tervet Eestit.

 

Tänaseks on tanklate ja teenindusjaamade ehitus ja hooldusteenus kasvanud üheks meie oluliseks tegevusvaldkonnaks. Oleme kujunenud kõigi Eesti suuremate kütusemüüjate usaldusväärseks hoolduspartneriks. Usume, et suudame koostöös partneritega lahendada kõik jooksvad ehitusega seotud mured, mis võimaldab klientidel pühendada rohkem aega oma põhiärile ja igapäevategevusele.

Vaata rohkem

Meeskond - tanklad ja teenindusjaamad

Kogu meeskond