Uudised

SA.MET ja Alexela sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli

23.04.2021

Aprilli alguses sõlmisid SA.MET ja Alexela ühiste kavatsuste protokolli, mille raames fikseeriti mõlema osapoole huvi vesinikutankla projektiga edasiliikumiseks ning selle võimalikuks rajamiseks Pärnusse.

SA.MET omandas vesinikutankla kinnistu 2020. aasta alguses, pärast seda kui projekti esialgne arendaja selle eestvedamisest loobus. Eesti esimene vesinikutankla rajamise idee Pärnusse põhines sellel, et Pärnust liigub igapäevaselt mööda suur rahvusvaheline transiit. Vesinikutankla rajamine otse Via Baltica kõrvale aitaks kaasa Läänemere äärse vesinikukoridori rajamisele ja võimaldaks selles asukohas tankida nii bussidel kui ka raskeveokitel. Raba 31 asuval vesinikutankla kinnistul on tankla rajamiseks tehtud juba mitmeid eeltöid. Samuti on pikendatud ehitusluba.

Osapoolte ühine soov on vesiniku kui keskkonnasõbraliku kütuse kasutuselevõtt Eestis.

Ühiste kavatsuste protokolliga fikseeriti mõlema osapoole põhimõtteline huvi vesinikutankla lõpuni arendamiseks. Edasise koostöö käigus asutakse kaardistama võimalikke lõpptarbijaid. Vesinikutankla projektiga edasiliikumist soosib ka riigi poolt tulnud signaal, et vesinik kui kütuseliik on prioriteetne tulevikusuund, millesse nii Euroopa kui ka Eesti plaanivad edaspidiselt suuremalt panustada.

Alexela on pikaajalise kogemusega gaasi- ja vedelkütuste müüja, opereerides Eestis enam kui 100 tanklat. Alexela klientide hulgas on ka ettevõtteid, kellel võiks olla potentsiaali vesiniku kasutamiseks transpordis ning seega vesinikutanklas tankimiseks.

SA.MET on 30 aastase kogemusega tanklate ja teenindusjaamade ehitaja, kes ehitab peatöövõtu korras uusi tanklaid ning teostab suure- ja väiksemahulisi teenindusjaamade rekonstrueerimistöid, samuti pakub üle-eestilist igapäevast hooldus- ja remonditööde teenust.

Lähim tegutsev vesinikutankla asub täna Riias, kus kasutusse on võetud ka esimesed vesinikukütusel sõitvad ühissõidukid.

Kõik uudised